RECHTRICHTEN.COM behandelt e-mailadressen en persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk.

Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit voor levering van de diensten noodzakelijk is.

Als je gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij de aanvraag van informatie, een eBook of video, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Het bestand waarin uw inschrijvingen zijn opgenomen, wordt ook gebruikt om je (persoonlijke) aanbiedingen te doen of je het laatste nieuws te bezorgen, tenzij je duidelijk aangeeft daartegen bezwaar te hebben.

Als je ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld om dat via de site te publiceren, geef je Marijke de Jong daarmee het recht dat bericht (inclusief de door je opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is.